Pojištění

Úrazové pojištění (povinné)

Každý účastník kempu je povinen si individuálně zajistit úrazové pojištění pokrývající celou dobu jeho účasti na kempu u kteréhokoliv pojistitele. Organizátor doporučuje partnerského pojistitele Allianz a.s. v ceně jednorázového pojistného 85 Kč (za 5 dní).  
Potvrzení o úrazovém pojištění je účastník povinen předložit organizátorovi nejpozději v den nástupu na kemp. Nepředložení potvrzení o úrazovém pojištění je důvodem pro nepřijetí účastníka na kemp.

Pojistění storna (dobrovolné)

Organizátor doporučuje každému účastníkovi pojištění storna kempu ve vybraném termínu, které pokryje nenastoupení na kemp z důvodu zdravotních komplikací či povinné karantény.
Organizátor doporučuje partnerského pojistitele Allianz a.s. v ceně jednorázového pojistného 358 Kč pro účastníka – nečlena SK Olympie Dolní Břežany (cena kempu 6 500 Kč) nebo v ceně jednorázového pojistného 303 Kč pro účastníka – člena SK Olympie Dolní Břežany (cena kempu 5 500 Kč).

Upozorňujeme, že případné pojištění storna musí být uzavřeno a zaplaceno nejpozději do 24 hodin od uskutečnění platby za kemp a současně nejpozději jeden měsíc před začátkem kempu. Poté již není možno pojištění uzavřít.

Kontakt pro sjednání pojištění u Allianz a.s.: