Pojištění

Pojištění

Úrazové pojištění (povinné)

Každý účastník kempu je povinen si individuálně zajistit úrazové pojištění pokrývající celou dobu jeho účasti na kempu u kteréhokoliv pojistitele. Organizátor doporučuje partnerského pojistitele Allianz a.s. v ceně jednorázového pojistného 74 Kč (za 5 dní).  
Potvrzení o úrazovém pojištění je účastník povinen předložit organizátorovi nejpozději v den nástupu na kemp. Nepředložení potvrzení o úrazovém pojištění je důvodem pro nepřijetí účastníka na kemp.

Pojistění storna (dobrovolné)

Organizátor doporučuje každému účastníkovi pojištění storna kempu ve vybraném termínu, které pokryje nenastoupení na kemp z důvodu zdravotních komplikací.
Organizátor doporučuje partnerského pojistitele Allianz a.s. s následujícími cenami jednorázového pojistného storna:
účastník – nečlen SK Olympie Dolní Břežany (cena kempu 6 900 Kč)
290 Kč při 80% plnění nebo
426 Kč při 100% plnění

účastník – člen SK Olympie Dolní Břežany (cena kempu 5 900 Kč)
248 Kč při 80% plnění nebo
364 Kč při 100% plnění

Upozorňujeme, že případné pojištění storna musí být uzavřeno a zaplaceno nejpozději do 24 hodin od uskutečnění platby za kemp a současně nejpozději jeden měsíc před začátkem kempu. Poté již není možno pojištění uzavřít.

Kontakt pro sjednání pojištění u Allianz a.s.: